جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 1,550,000IRR 1,550,000IRR 1,550,000IRR
.org 1 1,550,000IRR 1,550,000IRR 1,550,000IRR
.net 1 1,550,000IRR 1,550,000IRR 1,550,000IRR
.ir 1 50,000IRR 50,000IRR 50,000IRR
.info 1 420,000IRR 420,000IRR 420,000IRR
.us 1 420,000IRR 420,000IRR 420,000IRR
.in 1 155,000IRR 290,000IRR 290,000IRR
.eu 1 420,000IRR 420,000IRR 420,000IRR
.asia 1 550,000IRR 550,000IRR 550,000IRR
.co 1 1,000,000IRR 1,000,000IRR 1,000,000IRR
.name 1 420,000IRR 420,000IRR 420,000IRR
.me 1 1,000,000IRR 1,000,000IRR 100,000IRR
.mobi 1 710,000IRR 710,000IRR 710,000IRR
.biz 1 420,000IRR 420,000IRR 420,000IRR
.ws 1 700,000IRR 700,000IRR 700,000IRR
.tv 1 1,100,000IRR 1,100,000IRR 1,100,000IRR
.cc 1 1,000,000IRR 1,000,000IRR 1,000,000IRR
.mn 1 1,650,000IRR 1,650,000IRR 1,650,000IRR
.bz 1 1,000,000IRR 1,000,000IRR 1,000,000IRR
.tel 1 850,000IRR 850,000IRR 850,000IRR


Powered by WHMCompleteSolution