مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
PWL1 -

PWL1- 100MB100 مگابایتفضای وب + 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه +تمام امکانات نامحدود

PWL2 -

PWL2- 250MB250 مگابایتفضای وب + 20گیگابایت پهنای باند ماهیانه +تمام امکانات نامحدودPWL3 -

PWL3- 500MB500 مگابایتفضای وب + 40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه +تمام امکانات نامحدود
PWL4 -

PWL4- 1000MB1000 مگابایتفضای وب + 70 گیگابایت پهنای باند ماهیانه +تمام امکانات نامحدودPWL5 -

PWL5- 2000MB2000 مگابایتفضای وب + 120 گیگابایت پهنای باند ماهیانه +تمام امکانات نامحدود
PWL6 -

PWL6- 3000MB3000 مگابایتفضای وب + 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه +تمام امکانات نامحدود
PWL7 -

PWL7- 4000MB4000 مگابایتفضای وب +
200 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه +تمام امکانات نامحدود
PWL8 -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.79.68) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution