جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 1,550,000IRR 1,550,000IRR 1,550,000IRR
.org 1 1,550,000IRR 1,550,000IRR 1,550,000IRR
.net 1 1,550,000IRR 1,550,000IRR 1,550,000IRR
.ir 1 50,000IRR 50,000IRR 50,000IRR
.info 1 420,000IRR 420,000IRR 420,000IRR
.us 1 420,000IRR 420,000IRR 420,000IRR
.in 1 155,000IRR 290,000IRR 290,000IRR
.eu 1 420,000IRR 420,000IRR 420,000IRR
.asia 1 550,000IRR 550,000IRR 550,000IRR
.co 1 1,000,000IRR 1,000,000IRR 1,000,000IRR
.name 1 420,000IRR 420,000IRR 420,000IRR
.me 1 1,000,000IRR 1,000,000IRR 100,000IRR
.mobi 1 710,000IRR 710,000IRR 710,000IRR
.biz 1 420,000IRR 420,000IRR 420,000IRR
.ws 1 700,000IRR 700,000IRR 700,000IRR
.tv 1 1,100,000IRR 1,100,000IRR 1,100,000IRR
.cc 1 1,000,000IRR 1,000,000IRR 1,000,000IRR
.mn 1 1,650,000IRR 1,650,000IRR 1,650,000IRR
.bz 1 1,000,000IRR 1,000,000IRR 1,000,000IRR
.tel 1 850,000IRR 850,000IRR 850,000IRR


Powered by WHMCompleteSolution